Alt du trenger å vite om design, webutvikling og HTML

1225851-html-technology

Det er ikke nytt at det meste skjer gjennom Internett i dag. Web har blitt den kanskje viktigste kommunikasjonsplattformen vi har, og det har blitt obligatorisk for alle slags bedrifter og markedsføring å ha en tilstedeværelse på nett. Det handler om å være tilgjengelig der folk ferdes.

Å utvikle konsepter for web er et bredt felt. Det omfatter alt fra å utforme nokså standard, tekstbaserte nettsider til større og mer komplekse applikasjoner. Webutvikling favner dessuten videre om komponenter som nettverksikkerhet og strategier for å oppnå de mål man har satt seg, for eksempel når det gjelder datatrafikk. I sin enkleste form forbinder nok folk flest likevel webutvikling med webdesign og koding.

Når man skal opprette et nettsted er det viktig å kartlegge hvilke behov man har, og hva man ønsker å oppnå. Er hovedmålet å formidle informasjon på en effektiv måte, er kanskje en statisk nettside mer enn tilstrekkelig. Har man et ønske om direkte kontakt med brukerne, trenger man kanskje noen mer interaktive løsninger. Uavhengig av hvilken utforming man velger, er det viktig at nettstedet er lett å navigere, og at man enkelt kan finne det man leter etter. I følge Peter Morville, informasjonarkitekturens far, er det seks elementer som må være implementert for at en nettside skal ha brukerverdi: Den må være lett å finne, den må være tilgjengelig, og den må være attraktiv, brukervennlig, troverdig og nyttig.

Ved hjelp av grunnleggende kunnskaper om webdesign og verktøy som CSS og HTML kan dette oppnås på en relativt enkel måte. CSS – Cascading Style Sheets, eller gjennomgående stilark – er et kodespråk som brukes for å formatere nettsider. Det er disse kodene som utgjør nettsidens layout. Det vil si såkalt stilinformasjon, som for eksempel generelt oppsett og farger. HTML – HyperText Markup Language, eller hypertekstmarkeringsspråk – er kodespråket som forteller nettleseren hvordan en nettside er strukturert. Disse kodene angir med andre ord hvordan tekst, bilder og animasjoner skal vises. Sammen danner CSS og HTML selve grunnmuren i web.

De seneste årene har mobile media, som nettbrett og smarttelefoner, blitt en betydelig del av Internett. Dette byr selvfølgelig på nye utfordringer når det gjelder webutvikling og brukervennlighet.