En balansegang

Uansett om man skal opprette et foretak eller kun vise til sin egen CV eller blogg, er det viktig at hjemmesiden din har en god startside. Den skal tross alt brukes til å vise besøkende hva de kan vente seg.… Continue Reading

Hva du bør kunne om HTML-koding

HTML – HyperText Markup Language (hypertekstmarkeringsspråk på norsk) – er en av grunnsteinene i web. Som navnet tilsier, er det et markeringsspråk for formatering av hypertekst. Det vil si at man bruker visse koder for å fortelle nettleseren hvordan nettsiden… Continue Reading

Webutvikling

Webutvikling er et fagområde som favner bredt. Når man snakker om webutvikling kan man referere til utformingen av nettsteder og andre nettbaserte applikasjoner, konfigurering av nettverkssikkerhet, eller strategier for tilstedeværelse og tilgjengelighet på nett. Man kan snakke om innhold like… Continue Reading