Innhold på en god startside

buuteeq-homepage-redirect
Startsiden er nettsiden sin introduksjon til resten av verden. Den er internetts svar på det som i den virkelige verden kalles førsteinntrykk. Fremtoningen på startsiden er helt avgjørende for hvordan folk vil oppfatte nettsiden din, og hvorvidt de vil bruke mer tid på den.

Vis hva nettsiden er

Hvis man skal prioritere ett punkt, er dette det aller viktigste. Startsidens viktigste oppgave er å vise folk hva nettsiden handler om, hva den vil formidle eller selge og viser hvorfor folk bør bruke litt tid på den. Finn symboler, bilder eller punchlines som virkelig griper fatt i kjernen i hva nettsiden handler om.

Ønsk velkommen

Folk må føle at startsiden er laget for dem, at den er innbydende og sier velkommen. Altfor mange prioriterer en startside som er enkel å bruke for den som lager nettsiden, og nedprioriterer opplevelsen til de som bruker den. Dette er en type feil som for all del må unngås.

Gode oversikter

De fleste nettsider tilbyr ulike typer produkter eller tar opp ulike temaer. Derfor må startsiden ha en god oversikt over de ulike delene av nettsiden man kan besøke. Ulike undergrupper, temaer og lignende bør ligge helt klart fremme på startsiden, nesten som en innholdsfortegnelse i en bok.

ella